Wuxia

Reborn Spoiled Ming Wangfei

4.1
Chapter 225 25 de mayo de 2024
Chapter 224 25 de mayo de 2024

Fishing the Myriad Heavens

4.3
Chapter 641 30 de noviembre de 2023
Chapter 640 30 de noviembre de 2023

Legend of Fu Yao

3.5
Chapter 341 29 de noviembre de 2023
Chapter 340 29 de noviembre de 2023

The Nine Cauldrons

4.3
Chapter 621 (END) 28 de noviembre de 2023
Chapter 620 28 de noviembre de 2023

Goddess Medical Doctor

3.9
Chapter 14 (END) 25 de noviembre de 2023
Chapter 13 25 de noviembre de 2023

Demon Wang’s Golden Favorite Fei

4.3
Chapter 211 (END) 25 de noviembre de 2023
Chapter 210 25 de noviembre de 2023